0512-58353358 
You are here: Home » Contact Us

Jiangsu Jiacheng Technology Co.,Ltd

Qian Guoping( General Manager)
Tel:
0086+ 512-58352669     512-58353358    512-58353368
Marketing:
0086+ 512-58353361     512-58353370    512-58353397
Foreign trade:   
0086+ 512-58353359     512-58353371    
Promotion:
0086+ 512-58353383
After sale:
0086+ 512-58352100     512-58358100
Fax:
0086+ 512-58353355
Email:
shelleysun@jsjcjx.com(sales)     jc@jsjcjx.com
Code:
215616
Add:
Juqiao Economic Development Zone,  Tangqiao Town,Zhangjiagang City, 
Jiangsu Province, China.

CONTACT
Add: Juqiao Economic Development Zone, Tangqiao Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China.
Tel: 0086- 512-58353359  
Email: shelleysun@jsjcjx.com(sales)

Copyright  © 2016  Jiangsu Jiacheng Technology Co Ltd  All  Rights  Reserved. 
Designed by wonder-tech / Site Map